حساب کاربری

*

*

*

*

*

*

جشن یازده سالگی گروه ام اس کو

تصاویری که مشاهده میکنید از جشن یازده سالگی شرکت ام اس کو می باشد که بهمراه تمامی اعضای سازمانی گروه در کنار همدیگر این روز موعود را جشن گرفتند. باشد تا در کنار شما همکاران گرامی سالهای آتی را باهم به شادی جشن بگیریم.

 

TOP